Kan være mædi-smitte fra 2003

Det er fortsatt kun i én sauebesetning Mattil-synet har konstatert mædi-smitte, men tilsynet øker nå ilegging av restriksjoner til 24 besetninger.

Dårlig stemning: Stemningen er ikke på topp i næringa nå. Det er lite morsomt om det viser seg at mædi-smitte har bredt om seg. Nå er spenningen for oss saueholdere hva Mattilsynet regner som kontaktbesetninger, sier leder Ketil Løvseth i Nord-Trøndelag sau og geit. Foto: Bjørn Jørgensen / Samfoto 

Nyheter

– Ut fra analyseresultatene har vi indikasjoner på at det kan være virus-slektskap med mædiutbruddet i Nord-Trøndelag i årene 2002 og 2003, sier fungerende regiondirektør Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet Midt.