Mædi tar store ressurser

Den nye mædi-situasjonen overrasket Mattilsynet, og påfører både dem og Veterinærinstituttet svært ressurskrevende merarbeid over flere år. Det kan gi konsekvenser for andre oppgaver de to kontrollinstansene har.

INDIVIDUELL VURDERING: Fungerende regiondirektør Elisabeth Schei-Berg sier at Mattilsynet sier at hun i utgangspunktet ser for seg å ta ut positive dyr, samt også avkom etter positive søyer, og at det kan være situasjoner som tilsier slakt av hele besetninger.  Foto: Bjørn Jørgensen, Samfoto

Nyheter

Hvilke oppgaver som eventuelt må settes på vent, kan fungerende regiondirektør Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet Midt ikke svare på i dag.