Turister har fanget 1.150.000 fisk hittil i år

En av tre fisk fanget av turister i Norge så langt i år, er sluppet ut igjen. Flest fisk totalt er tatt i region Midt.

Populære farvann: Turister i Norge har så langt i 2019 fanget over en million fisk. 

Nyheter

I region Midt er det fanget 373.000 fisk av turister ved registrerte turistfiskebedrifter. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet.