Inderøy kommune skal ha kjøleanlegg i Mosvik helsehus.

Bygger for nye hetebølger

Prosjektlederen for Mosvik helsehus sier kjøleanlegg må til, selv om byggeforskriftene ennå ikke krever om det. Nå er det bred politisk enighet om ny standard for temperaturregulering i kommunens helsebygg.

OPPGJØR MED HØYE TEMPERATURER: Installering av kjøleanlegg i Mosvik helsehus skal være starten på en ny standard, hvor Inderøy kommune bygger temperatur-regulering for fremtidens temperaturer. 

Nyheter

INDERØY: Onsdag bestemte styringsgruppa for helsehuset i Mosvik at det skal installeres kjøleanlegg i bygget. Kommunestyret vedtok i juni en kostnadsramme på 118,9 millioner, men påla også at en skulle vurdere kostnadsbesparende tiltak, for å senke utgiftene til 115 millioner. Kjøleanlegg var oppe til vurdering, men ser nå ut til å bli med.