Vil begrense matsvinn og gi elevene et sunnere tilbud.

Vil innføre skolemat med foreldrebetaling

Allerede i høst ønsker Senterpartiet å teste ut en ordning med foreldrefinansiert skolemat i Steinkjer.

Vil ha skolemat: Allerede i høst ønsker Marthe Persgård og Lars Myhr Sandlund å innføre en ordning med foreldrefinansiert skolemat ved skolene i Steinkjer, lik den man allerede har i barnehagene. I Verran har de en tilsvarende ordning. 

Nyheter

STEINKJER: Senterpartiet i Steinkjer vil ikke vente på en nasjonal ordning for skolemat. De vil innføre det i Steinkjer så fort som mulig.