Mann dømt for utforkjøring og kollisjon. Den ene uaktsom, den andre med promille

Ble under tvil idømt samfunnstraff.
Nyheter

Med få måneders mellomrom var en Innherredsmann i 30-årene involvert i to trafikkulykker i et bysentrum på Innherred. I desember 2018 og april 2019.