Vil ha nytt bibliotek – og kanskje kino

Etter å ha kjempet i motvind i fjor, har Kai Lennert Johansen (Ap) og Laila Aunet (sv) tro på at Levanger kan få en ny kulturstue etter valget.

Forkjempere: Laila Aunet og Kai Lennert Johansen har stått på for å realisere et nytt bibliotek og kino i sentrum av Levanger, men ble ikke hørt for ett år siden. Nå sier både Ap og Sp at de vil gå inn for bygging av bibliotek i kommende periode, men kino er mer usikkert.  Foto: Berit Buran Juul

Mange av de nye på lista er mer kultur-bevisst enn dem som har sittet i kommunestyret.

Nyheter

I september i fjor stemte politikerne ned – 19 mot 16 – et forslag om å si ja til et nytt kino- og bibliotekbygg på dagens bibliotektomt ved jernbanestasjonen. Både Ap og Sp var delt i spørsmålet.