Nytt boligområde på Nestvoldjordet skaper utfordringer for myke trafikanter.

Frykter en alvorlig ulykke på skoleveien

Naboer og foreldre frykter en ulykke i forbindelse med skolestart på grunn av anleggstrafikk på gang- og sykkelvegen mellom Melan og Ydsedalen.

Skummelt: Gunhild Alstad tok frem mobilkameraet og filmet utfordringene gående og syklende møter på gang- og sykkelvegen mellom Melan og Ydsedalen. Her venter syklist på at entreprenøren skal gjøre seg ferdig med å laste over vegen. 

Nyheter

VERDAL: Gunhild Alstad i Verdal reagerer på at gang- og sykkelvegen mellom Melan og Ydsedalen brukes som anleggsveg og frykter en ulykke.