Terrorsiktede varetektsfengslet i fire uker

Terrorsiktede Philip Manshaus (21) er i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon.
Nyheter

21-åringen vil i samtlige uker være underlagt brev- og besøksforbud.

Retten tar påtalemyndighetens begjæring til følge, og ifølge kjennelsen er det etter rettens syn reell og konkret fare for at den siktede vil forsøke å fjerne spor eller påvirke vitner eller eventuelle medskyldige i saken, dersom han ikke varetektsfengsles.