Kreditorforeningen kjøper konkurrent

Inkassoselskapet Kreditorforeningen Midt-Norge SA kjøper alle aksjene i Liqvida AS.

Oppkjøp: Kreditorforeningen kjøper Liqvida. F.v. Bjørn Erik Althe, daglig leder Liqvida, Bjørn Grønnesby, adm.dir. Kreditorforeningen og Tom Skogø, styreleder og eier i Liqvida. 

Nyheter

«Vi investerer for fremtiden og for å ta større markedsandeler i det trønderske markedet gjennom et strategisk oppkjøp. Vi er veldig fornøyd med å ha kommet fram til en avtale om å overta hele selskapet.»