Nye koster i et av Trønder-Avisas eierselskap

Vidar Øie Nilsen, Ole Petter Kjerkreit og Hans Martin Storø har kjøpt seg opp i LL Inntrøndelagen, som er den nest største eieren i Trønder-Avisa.

Nye koster: Selskapet LL Inntrøndelag, som er den nest største eieren i Trønder-Avisa, har fått nye koster i styret.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

STEINKJER: Selskapet har 38 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. Etter oppkjøpet er også Vidar Øie Nilsen valgt til styreleder, med Ole Petter Kjerkreit og Hulda Tronstad som styremedlemmer. Hans Martin Storø er første varamedlem til styret.