Sentrumsplanen i Stjørdal behandles onsdag

Hårete mål om 30 etasjes bygg blir det ikke, men nå skal Stjørdal sentrum fortettes.

Informerte: Leder i komité plan i Stjørdal kommune, Rolf Charles Berg (Sp) informerte om noe av sentrumsplanene på DnB næringslivsdag i Kimen kulturhus. Planen tas opp til politisk behandling onsdag.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

Ny sentrumsplan for Stjørdal sentrum blir trolig vedtatt av kommunestyret neste uke.