1 av 4 henger etter med leseferdighetene

Torsdag starter 1.500 nordtrønderske barn på skolen for første gang. Hvis ikke læringsresultatene forbedrer seg, vil hver fjerde av dem ha store utfordringer med lesing og regning om fem år.

Forbedringspotensial: Oppvekstsjef i Verdal kommune, Frode Kvittem og rektor ved Ørmelen skole, Birgit Bremer Mejdal, mener det er forbedringspotensial knyttet til leseferdigheter hos barneskoleelever. Begge tror at resultatene fra nasjonale prøver kan bidra til å tette ferdighetshull. 

Enkelte lærere og klasser har veldig gode resultat, mens andre ikke gjør de så bra. Å finne ut av hvorfor er et fokusområde.

Frode Kvittem, oppvekstsjef i Verdal kommune
Nyheter

Nasjonale prøver avslører at mange nordtrønderske femteklassinger sliter med lesing og regning.