Brannsjef skeptisk til planlagte utbedringer ved brannstasjon

Brannsjef Rigman Pents i Innherred brann og redning skriver i et brev til Arbeidstilsynet at de skisserte utbedringene ved brannstasjonen i Verdal ikke er gode nok. Verdal-rådmannen betegner brevet som et merkelig soloutspill.

Skal utbedres: Brannstasjonen i Verdal er planlagt utbedret for fem millioner kroner i første omgang. Brannsjef Rigman Pents synes ikke at planen til Verdal kommune er god nok. 

Nyheter

VERDAL: «I søknad om samtykke til utbedring av brannstasjonen i Verdal kommune ble denne søknaden oversendt Innherred brann og redning midt i ferietiden, og en av våre ansatte ble nærmest presset til å signere, da det hastet for Verdal kommune å sende søknaden. Innherred brann og redning sine innsigelser til prosjektet er dermed ikke kommet med i søknaden», skriver Pents i brevet.