Komplett kaos i regjeringen om rovviltforvaltning

Klima- og miljøvern- minister Ola Elvestuen (V) sier nei, landbruks- og matministeren Olaug Bollestad (KrF) sier ja, mens statsminister Erna Solberg (H) nekter å svare.

Bjørn til besvær: Det er full forvirring internt i regjeringen om hvordan bjørn som gjør skade på sau skal forvaltes utenfor forvaltningsområdet for bjørn. Ill.foto: Steve Halsetrønning / NN / Samfoto 

Nyheter

Parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) krever nå at statsministeren svarer på hva regjeringen egentlig mener med soneforvaltnings- prinsippet.