Inderøy Venstre kritisk til at matjord må vike for boliger:

På 15 år har dyrkamarka blitt til boligområde

I løpet de siste 15 siste årene har det blitt bygd 198 boenheter i Straumen sentrum. 23 er under oppføring og 50 er under prosjektering. Det aller meste av dette på skjer på dyrka mark.

Fortetting: De siste 15 årene er det bygget 198 boenheter i Straumen sentrum. De neste årene skal det komme tilsammen nærmere 75 nye boliger i området. Storparten av utbyggingen har skjedd - og vil skje – på dyrka mark.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

– Bygging på dyrka mark er å ta ut innskuddet i banken – så enkel i hodet er jeg. Hadde denne saken kommet opp i dag hadde den ikke blitt godkjent. Det er jeg bombesikker på, sier partileder Øyvind Treider Olsen i Inderøy Venstre.