TRØNDELAG:

336 beitedyr påvist tatt av rovdyr i sommer

SNO har påvist 160 sau som er tatt av bjørn, i Trøndelag så langt i sommer.

316: Bjørn er største skadevolder, når 316 sau og lam er registrert tatt av rovdyr i Trøndelag så langt i sommer.   Foto: Geir Martin Bjørkeng

Nyheter

Ferske tall fra Miljødirektoratet:

Det har ikke vært færre rovviltskader på sau på 13 år

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet.


Siden 1. juni i år har 316 sau og lam, og 20 rein blitt tatt av fredet rovvilt i Trøndelag. Det opplyser seniorrådgiver Inga Stamnes i Fylkesmannen til Trønder-Avisa. Summen inkluderer både dokumenterte og antatte tilfeller som er registrert av Statens Naturoppsyn.