Drar til Grong og Namsskogan for å skremme bjørn

Statens Naturoppsyn (SNO) skal vurdere å skremme bort bjørnefamilien som har gjort skade i et beiteprioritert område i Grong og Namsskogan.

Det er full forvirring internt i regjeringen om hvordan bjørn som gjør skade på sau skal forvaltes utenfor forvaltningsområdet for bjørn.   Foto: Ill.foto: Steve Halsetrønning / NN / Samfoto

Nyheter

Representanter fra SNO reiser til det aktuelle området førstkommende mandag, for å vurdere ulike tiltak.


I seks år har bjørnen herjet med sauene i beiteområdet, men kommunen får ikke felle

Grong kommune søkte om å felle binne med tre unger, som har tatt for seg i beiteområde med 2700 sau i seks år. Svaret fra Miljødirektoratet er nei, og nå klager kommunen på avslaget.

 

Det skjer etter at Grong kommune har bedt Miljødirektoratet om å iverksette tiltak som skal lette og løse den fastlåste skadesituasjonen. Det kan ifølge ordfører Skjalg Åkerøy handle om skremming eller flytting av binna og de tre ungene over til yngleområdet for bjørn, som ligger øst for E6.


Komplett kaos i regjeringen om rovviltforvaltning

Klima- og miljøvern- minister Ola Elvestuen (V) sier nei, landbruks- og matministeren Olaug Bollestad (KrF) sier ja, mens statsminister Erna Solberg (H) nekter å svare.

 

– Setter beitenæringen sjakk matt

Elin Agdestein (H) mener soneforvaltning av rovdyr er en vits så lenge ei binne med unger får herje i saueflokkene i fred og ro.


"Utfordrende oppgave"

Ifølge seksjonsleder Knut Morten Vangen i direktoratet er skremming det mest nærliggende tiltaket å iverksette. Men han poengterer samtidig at det er usikkert om det er mulig å lykkes med et slikt tiltak.

«Det at området en ønsker å skremme dyrene vekk fra ikke er ett konkret sted, men et større geografisk område gjør oppgaven særlig utfordrende», skriver Vangen i svarbrevet til kommunen. Han viser til at direktoratet har bestemt at personell fra SNO skal utrede muligheten for, og eventuelt gjennomføre tiltak rettet mot den skadegjørende familiegruppen førstkommende mandag.

Direktoratet har samtidig bedt om at SNO registrerer eventuelle DNA-funn fra bjørn i området, for om mulig å få verifisert hvilke bjørner som er i det aktuelle området.


– Her kom bjørnen gående mot meg. Jeg ble livredd og begynte å løpe i panikk

Da Ann-Kristin Vie oppdaget at bjørnen løftet hodet og beveget seg mot henne ved fjellvatnet, la hun ut på en vill flukt, som endte bak ei låst bildør.

 

Borgny Grande kritiserer fellingsavslaget:

– Jeg kan ikke gi mine barn opplevelsen av beitende dyr i fjellet

Borgny Grande, ordførerkandidat for Senterpartiet i Grong, utfordrer regjeringen, Høyre og Frp til å komme på banen i rovdyrspørsmålet i kommunen. Det gjør hun gjennom et personlig og følelsesladet innlegg på Facebook.