Forsvaret bidro med vel 30 milliarder til samfunnet i fjor:

Forsvaret legger igjen 3,3 mrd i Trøndelag - mest i landet

Drivstofflager: Regjeringen foreslår at Forsvaret investerer i nytt tankanlegg for flydrivstoff tilknyttet Værnes som kan betjene de nye kampflyene F-35 (bildet).  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Nyheter

Forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet steg i fjor til 31,4 milliarder kroner. Trøndelag, Akershus, Oslo, Troms og Hordaland topper fylkeslisten.

Det er Forsvarsdepartementet som i en fersk rapport har vurdert den økonomiske effekten av forsvarssektorens tilstedeværelse og aktivitet i 2018.


Erna smeller til med 836 millioner til Værnes

Pengedryss over militærbasen i Stjørdal i budsjettlekkasje fra statsministeren.

 

Forsvarsministeren lover skoleflytting til Værnes

Forsvarsministeren kunne ikke gi alle svarene Stjørdal- ordføreren håpet på da han onsdag besøkte Værnes for første gang.

Nytt drifstofflager for kampfly til Værnes

Det skal investeres over 4,1 milliard kroner i Forsvaret i Trøndelag. Værnes får blant annet nytt tankanlegg for flydrivstoff.


Fjorårets nivå er en økning på 3,4 milliarder kroner sammenlignet med 2017, men departementet advarer mot å sammenligne tallene direkte på grunn av andre forutsetninger og metodiske grep i årets rapport.

Beregningen er basert på sektorens utgifter knyttet til avlønning av personell, vare- og tjenestekonsum, samt drift og investeringer. I tillegg kommer effekten av gjenkjøp på 1,9 milliarder kroner.

Den økonomiske effekten til utlandet er beregnet til 5,6 milliarder, mens ytterligere 6,3 milliarder går til utlandet gjennom kampflyinvesteringer.


Amerikanerne forsinker utbygging på Værnes

Forlengelse av amerikansk tilstedeværelse på Værnes er blant årsakene til at en planlagt flytting av et skolesenter til Værnes blir forsinka, ifølge forsvarsministeren.

 

– Øver på Værnes på grunn av Russland

Oberstløytnant Tormod Heier sier 330 amerikanske soldater på trening i Norge egentlig er plassert her for å raskt være på pletten mot Russland, om nødvendig.


– Av det samlede bidraget til samfunnet som forsvarssektoren står for, kan 39 prosent relateres til kjøp av varer og tjenester, 38 prosent er personellrelaterte utgifter fra privat forbruk og skatt og 23 prosent kommer fra investering og drift, heter det i rapporten.

Rapporten viser at det samlede direkte bidraget for 2018 fordeler seg på de største fylkene etter følgende rangering: Trøndelag på topp (3,3 milliarder), foran Akershus (2,8 milliarder), Oslo (2,4 milliarder), Troms (2,3 milliarder) og Hordaland (2 milliarder).


De første F-35-flyene har landet på Ørland

De tre første nye F-35 kampflyene Norge har kjøpt, landet fredag ettermiddag på Ørland flystasjon.