Pårørende opprørt over at de ikke fikk øremerke minnegave fra bisettelse.

– Et svik mot dem som ga penger

Minnegaven på 19.500 kroner fra bisettelsen til Liv Kirknes Alstads far havnet i det store sluket ved Staup helsehus – mot de pårørendes vilje.

Kreftsykepleier og pårørende Liv Kirknes Alstad råder andre pårørende til å sjekke om minnegaver kan gå til det formålet som etterlatte ønsker, før man velger formål for gaven. 

Nyheter

FROSTA: Alstads far var kreftsyk og hadde bare et opphold på 10 dager på palliativ avdeling ved Staup helsehus i Levanger – før han døde 16. juli i år. Enheten gir lindrende pleie til pasienter med uhelbredelig sykdom. De pårørende får ikke fullrost pleien han fikk ved avdelingen.