Sp vil fjerne det digitale klasseskillet

Vil øremerke 2,5 mrd. kroner de neste fire årene til full bredbåndsdekning.

Om få uker vil Ståle By få fiber i veggen i eneboligen på Grønnesby i Inderøy. Her sammen med parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad (f.v.), Frida Flaten By med hundevalpen Uma Jackie, og ordfører Ida Stuberg (Sp).   Foto: Stig Leinan

Nyheter

– Slik situasjonen har vært til nå har vi vært nødt til å gi barna bestemte dager de har fått være på nett via 4G. Uten tilgang på bredbånd vil ikke folk bosette seg i utkantstrøk, sier Ståle By.