Nesten fem av ti Mosbygg ønsker seg ikke til nytt oppvekstsenter.

Nekter å sende barna til nytt oppvekstsenter

Mosbyggen Johnny Sundseth vil heller kjøre skolebarna de ni minuttene ekstra til Sakshaug enn å høre til et nytt oppvekstsenter Vest.

Mosvik eller Sakshaug: Johnny Sundseth er av de dem som heller ønske å tilhøre Sakshaug skolekrets enn oppvekstsenter Vest. Men aller helst ønsker han at barna Wiona og Henrik skal få et friskoletilbud i Mosvik. 

Nyheter

INDERØY: En friskole i Mosvik rykker stadig nærmere etter at formannskapet onsdag gikk bort fra vedtaket om fritt skolevalg som prinsipp.