Varsler 500 dekar nytt næringsareal i nye Steinkjer

Om Steinkjer skal lykkes som administrasjonsby må det skapes verdier og legges til rette for en bredere næringslivssatsing, ifølge ordfører Bjørn Arild Gram (Sp). Han mener det kreves minst 500 dekar nytt næringsareal.

MER NÆRINGSAREAL: Bjørn Arild Gram (Sp), orfører i Steinkjer mener videre utvfylling av Tjuin industriområde i Malm kan være en av flere løsninger for å etterkomme behovet for mer næringsareal i Nye Steinkjer. Han vil forplikte kommunen til å regulere og tilrettelegge 500 dekar nytt næringsareal i løpet av kommende valgperiode. 

Nyheter

VERRAN: Et steinkast unna nyvegen inn til Malm sentrum ligger Tjuin industriområde. Når ny fylkesveg 720 åpner vil det ta knappe 20 minutter å kjøre strekningen Steinkjer – Malm. Og det er nettopp her ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer presenterer Senterpartiets planer for næringsutvikling i nykommunen.