Mangel på sykepleiere fører til tomme rom

Levanger kommune har forsøkt å rekruttere flere sykepleiere til Breidablikktunet siden jul, med lite hell. Også andre kommuner på Innherred sliter med å skaffe nok kompetanse.

Tomt: Avdelingsleder ved Breidablikktunet, Elin Vikavoll, sykepleier med videreutdanning, Elisabeth Heggås, helsefagarbeider Marit Beate Voll, og spesialsykepleier Jonny Karlsen, skulle gjerne hatt flere kollegaer. Elleve omsorgsplasser står fortsatt tomme i påvente av flere kompetente hender. 

Nyheter

LEVANGER: – Frustrerende, sier Elin Vikavoll, avdelingsleder ved Breidablikktunet, om jobben med å hente inn sykepleiere og andre med fagkompetanse.