Diskuterer tiltak for å kutte melkeproduksjonen med 100 millioner liter innen 2021.

Må kutte 100 millioner liter melk – uenige om hvordan

Melkebonde Geir Skjesol frykter han taper minst 160.000 kroner i omsetning når eksportstøtten til Jarlsberg-ost forsvinner. Staten og Bondelaget er uenige om hvordan 100 millioner liter melk skal kuttes.

Lars Petter Bartnes prøver å finne mest mulig rettferdige løsninger etter bortfall av   Foto: Adrian Nielsen

Nyheter

Norges nye handelsavtale med WTO gjør at bøndenes eget meieriforetak Tine ikke lenger får lov til å subsidiere eksporten av Jarlsberg-ost.