Nært 70 prosent av statsallmenningen er vernet:

Fjellstyret og staten møtes i retten

Fjellstyret mener at det er såpass innskrenket mulighet for blant annet jakt og fiske at de bør få erstatning fra staten. Nå møter de Klima- og miljødepartementet i retten.

VIL HA ERSTATNING: Både Snåsa og Lierne fjellstyre skal møte staten i retten på grunn av at store områder i statsallmenningen er blitt vernet. Bildet er fra Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. 

Nyheter

SNÅSA: 24. september møtes Snåsa fjellstyre og Klima- og miljødepartementet til kamp i Inntrøndelag tingrett. Fjellstyret har siden opprettelsen av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i 2004 klaget på de innskrenkede mulighetene for beiting, ferdsel, jakt- og fiske verningen fører med seg.