Inderøy-selskapet Woopz AS skal bidra til mersalg i klesbutikker

Theo Brissach (20) fra Inderøy har brukt det siste halvåret på å utvikle et produkt innen IOT-teknologi, også kalt «tingenes internett».

Mersalg: Gjennom sitt selskap Woopz AS er Theo Brissach fra Inderøy i gang med å utvikle et produkt innenfor tingenes internett som skal gi mersalg i klesbutikker. 

Nyheter

Brissach sier at IOT (internett of things) kommer til å få stor utbredelse og svært mange anvendelsesområder i årene som kommer.