Her er det endelige valgresultatet for Inderøy

Nyheter

Fordelingen av mandater til kommunestyret  2019- 2023 blir som følger:

  • Senterpartiet 44,3 prosent, en tilbake på 3,5 prosentpoeng, 11 mandater.
  • Arbeiderpartiet 26,7 prosent, tilbake 1,3 prosentpoeng, 7 mandater.
  • Høyre 11 prosent, fram 3 prosentpoeng, 3 mandater.
  • SV 9,6 prosent, fram 3,6 prosentpoeng, 2 mandater.
  • KrF 3 prosent, tilbake 1,1 prosentpoeng, ett mandat.
  • MDG 2,9 prosent, fram 0,4 prosent, ett mandat.
  • Venstre 2,5 prosent, tilbake 0,7 prosent, ingen mandat.