Her er avtalen som sikrer Vigdenes fire nye år

I Stjørdal tar de borgerlige alle politiske lederroller i formannskap og komiteer, bortsett fra ledersetet i kontrollkomiteen.

Ivar Vigdenes fortsetter som ordfører i Stjørdal kommune for Senterpartiet Sp.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Denne artikkelen er blitt redigert i etterkant av publisering; i den første utgaven sto det feil antall formannskaps- og komiteseter bekledd av Sp og Frp.