Hundesykdommen: Veterinærinstituttet utelukker ikke sesongsykdom

Veterinærinstituttet undersøker om den dødelige sykdommen som har rammet norske hunder, er en slags sesongbetont sykdom som er kraftigere enn normalt.

Undersøkelser på laboratoriet ved Veterinærinstituttet søndag.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Nyheter

Dette er en av flere teorier Veterinærinstituttet undersøker nærmere, ifølge NRK.

– Vi jobber hardt med å sammenstille sykdomsinformasjon for å se om dette kan være en naturlig sesongvariasjon, eller at dette er en unormalt stor økning som kan skyldes et utbrudd, sier forsker Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.


Veterinærinstituttet utelukker at alvorlig hundesykdom er harepest og miltbrann

I en ny status tirsdag opplyser Veterinærinstituttet at de ennå ikke vet hva som er årsaken til at et tjuetall hunder har dødd.

 

Slik forholder Innherreds veterinærer og hundepensjonater seg til den fryktede hundesykdommen

Veterinærene forteller at svært mange hundeeiere har ringt de siste dagene på grunn av den ukjente hundesykdommen som de siste dager har tatt livet av flere hunder.


– Krevende

Hun forklarer at slike svingninger er krevende å utelukke når de forsøker å finne årsaken til hundesykdommen.

– Problemet vårt er at vi ikke har et sentralt register verken over hunder eller diagnoser som stilles av veterinærer. Vi kan ikke følge forekomsten av symptomer på samme måte som på folkehelsesiden. Det å se trender for sykdomsforekomst hos hund, er ikke lett, sier hun.


Råd til hundeeiere etter sykdomstilfeller

På grunn av en uavklart situasjon og flere sykdomstilfeller anbefales alle hundeeiere å følge disse rådene:

 • Begrens nærkontakt med andre hunder.
 • Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.
 • Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært.
 • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
 • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.
 • Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.
 • Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.
 • Kilde: Anicura, Mattilsynet
 

Ny rapport

I en ny statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det ut ifra sykdomshistorie og patologiske funn kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning.

Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest.

Instituttet har heller ikke funnet holdepunkter for at det er sammenheng mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli på mennesker og hundesykdommen.


Fakta om hundesykdommen
 • Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.
 • Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere.
 • Symptomene er blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand.
 • Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.
 • Flere hunder har også blitt friske etter rask behandling hos veterinær. Alvorlighetsgraden er svært varierende.
 • Det er foreløpig ikke klart om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus.
 • I åtte av ti obduserte hunder er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens. Men det er ikke klart om bakterien er årsaken til utbruddet.
 • Veterinærinstituttet har foreløpig ikke funnet holdepunkter for at hundene er forgiftet eller at utbruddet skyldes en bestemt type fôr.
 • Det er meldt om sykdomstilfeller i Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus.
 • I en ny statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E.coli på mennesker.
 • Kilder: NTB, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og AniCura.
 

Flere døde

I alt har 26 hunder over hele landet dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene. I åtte av ti obduserte hunder er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens. Men ifølge Veterinærinstituttet er det foreløpig ikke klart om bakterien er årsaken til utbruddet.

Hittil er det ikke funnet fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med tanke på alder, rase, foring, turområder eller kontakt med andre hunder. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere å ikke la hunden hilse på andre hunder.


Rypejakta starter – hundeeiere oppfordres til forsiktighet

Jegere med hund oppfordres til å være forsiktige under rypejakta så lenge årsaken til hundesykdommen er uavklart.