Nå settes spaden i jorda for trinn to i Rismelen

Rismelparken byggetrinn to i Steinkjer vil koste nærmere 20 millioner kroner.

FØR FESTIVALEN: Siri Alette Aurstad, landskapsarkitekt i Norconsult, Anne-Grete Holm, prosjektleder Steinkjer kommune og arkitekt Julie Heir Grønnesby er klare for å sette spaden i jorda for byggetrinn to i Rismelparken. Området skal være klart før Steinkjerfestivalen 2020. 

Nyheter

STEINKJER: En svevende aktivitetsbro til åtte millioner kroner, klatreløype, sklier og amfi er noen av investeringene som skal gjøre Rismelen aktivetsparkt enda mer attraktiv. Full ferdigstilling krever at politikerne blar opp ytterligere sju millioner.