Saksbehandlingsfeil forsinker avklaring

Henleggelsesbeslutning omgjort

Riksadvokaten har omgjort Statsadvokatens henleggelse av saken der 14 år gamle Andreas Hindberg Falstad døde i en skoletime ved Skogn barne- og ungdomsskole i desember 2016.

OMGJORT HENLEGGELSEN: – Riksadvokaten har omgjort politiadvokatens og Statsadvokatens henleggelse av saken, og bedt om at hele saken forelegges tilsynsmyndigheten for vurdering om offentlig påtale skal reises, sier familiens advokat, Tanja Benum Henderson.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

EKNE: En saksbehandlingsfeil fra påtalemyndigheten i Trøndelag forsinker Riksadvokatens behandling av foreldrenes klage i saken om det tragiske dødsfallet ved Skogn ungdomsskole 15. desember 2016. Riksadvokaten har omgjort henleggelsen, og sendt saken tilbake for innhenting av tilsynsmyndighetens vurdering av om påtale skal begjæres i saken.