Store ødeleggelser for Rypetoppen og Teveldalen

Det ekstreme regnværet har påført Rypetoppen store ødeleggelser og kostnader.

PARKEN OVERSVØMT: Parken var bare en hårsbredd fra å få vann i de nye hyttene.   Foto: Hallgeir Martin Lundemo

Nyheter

– Vi håper at forsikringene vil dekke det meste eller i hvert fall en god del. Men det er fare for at vi kommer til å lide et økonomisk tap ettersom det er snakk om store ødeleggelser, sier daglig leder Eirik Lerberg i Rypetoppen.