De fire samarbeidspartiene i Levanger er enige om politisk plattform.

Borgerlig plattform undertegnet

De fire partiene som skal styre Levanger de neste fire årene har utarbeidet en tre sider lang samarbeidsavtale. I den står det blant annet at skolestrukturen skal ligge fast.

Enige: Magne Nydal (KrF), Geir Tore Persøy (Frp), Nina Bakken Bye (H) og Anita Ravlo Sand (Sp) undertegner samarbeidsavtalen for de neste fire årene. 

Nyheter

LEVANGER: – Det punktet er viktig, og det er det full enighet om det, sier en smilende Anita Ravlo Sand (Sp) etter at avtalen er undertegnet.