To ulver har tatt fem sauer i Levanger

To ulver har tatt fem sauer og lam mellom Heståsdalen i Frol og Skogndalen i Markabygda de siste dagene.

FEM KADAVER: – Fire kadaver ligger i Skogndalen, mellom mot Lille-Grønningen og Grønningen i Markabygda, og ett kadaver ble funnet ved Hestgrøbben i Heståsdalen. Da lammet i Heståsdalen ble flådd, ble det avdekket bittmerker over hele kroppen, sier rovviltkontakt Bjørn Pettersen i Levanger.  Foto: Privat

Nyheter

Rovviltkontakt Bjørn Pettersen i Levanger har dokumentert at alle fem dyrene er tatt av ulv.