Halvert antall rovviltskader på sau i Trøndelag på 13 år.

Rovvilt har tatt 473 sauer og 121 tamrein

Hittil i år er antall rovviltskadde sauer i hele Trøndelag 473. Det er likt med antallet for hele 2018, men halvparten av antallet i hele 2006. Antall rovdyrtatte tamrein er det laveste på 13 år.

NEDGANG: Hittil i år er antall rovviltskadde sauer i hele Trøndelag 473. Det er likt med antallet for hele 2018, men halvparten av antallet i hele 2006. Antall rovdyrskadde rein er 121, lavest antall på 20 år.  Foto: Privat

Nyheter

Rovdyrtapte sauer hittil i år, er summen av alle sauer som rovdyr har tatt i år fram til tirsdag.