Ambulanseberedskapen i Midt-Norge langt unna mål for utrykningstid.

Helse Midt anslår: Koster 300 mill. å innfri på responstid

For at ambulansene skal kunne rykke ut fort nok til innfri dagens responstid-mål, trenger Helse Midt-Norge 38 flere biler, anslår de selv.

Rykker ut: Ambulansenes utrykningstid i Trøndelag i fjor mangler i helsedirektoratets oversikt over status, som lå ute på nett da Stortinget diskuterte responstid i vår. Nå er resultatene for alle fylker fjernet fra nettsidene, og erstattet med ordene «indikatoren er under revisjon».   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Men helseforetaket fraråder selv å skaffe de 38 ambulansene. De mener målet er feil.