Legeforeningen: – Ønsker å bidra konstruktivt til nødvendige kursendringer

Pressemelding: – Pasientens beste er viktigst.

VIL BIDRA KONSTRUKTIVT: Hovedtillitsvalgt i legeforeningen i Helse Nord-Trøndelag, Jens Olaf Kleinau. 

Nyheter

Legeforeningen i HNT registrerer at direktør Torbjørn Aas fratrer sin stilling med umiddelbar virkning, skriver de i en pressemelding.


Hovedtillitsvalgt i legeforeningen: – Kan ikke vedta tillit

Hovedtillitsvalgt i legeforeningen, Jens Olaf Kleinau, er ikke overrasket over styrets konklusjon mandag. Men styret kan ikke vedta tillit, slår han fast.

 

– Vi forutsetter at styret ivaretar Torbjørn Aas som person og organisasjonens behov i en krevende situasjon. Pasientens beste er sentralt for oss og vil fremmes av økt faglighet og virksomhetsforståelse på alle organisasjonsnivå. Legeforeningen i HNT ønsker å bidra konstruktivt til nødvendige kursjusteringer, skriver legene Ole Kristian Thu, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening, Olaf Kleinau, foretakstillitsvalgt i Overlegeforeningen og Dragan Zerajic, leder i Nord-Trøndelag legeforening.

Tause sykepleiere

Foretakstillitsvalgt for sykepleierne i Helse Nord-Trøndelag Annbjørg Støa, svarer i en sms at hun ikke har egne kommenterer til Aas' avgang.

Støa er også styremedlem i helseforetaket og var med på det enstemmige styrevedtaket som endte i Aas' avgang.

- Jeg henviser til styreleder angående kommentarer til styrets vedtak, skriver hun.

Møte fredag

Trønder-Avisa var tirsdag  - før det ble klart at Torbjørn Aas valgte å gå av - i kontakt med en rekke tillitsvalgte i Levanger, både blant legegrupper og for sykepleierne. Fredag møtes flere av gruppene til et felles møte for å drøfte økonomiforslaget.

– Før dette har jeg ingen kommentar å komme med, uttalte hovedtillitsvalgt Ola Sund-Derås for sykepleierne ved Sykehuset Levanger tirsdag ettermiddag.


Torbjørn Aas slutter som direktør i Helse Nord-Trøndelag

Under et ekstraordinært styremøte onsdag morgen informerte Torbjørn Aas styret at han fratrer stillinga som direktør i Helse Nord-Trøndelag med umiddelbar virkning.

 

Finboe Svendsen: Ble enig med Aas om fratreden sist fredag

Torbjørn Aas og styreleder Ingrid Finboe Svendsen ble enig om at han skulle fratre i et møte sist fredag.

 

Dette får Torbjørn Aas i etterlønn

Administrerende direktør Torbjørn Aas (49) får en sluttpakke med etterlønn på 12 måneder.