Agdestein vil legge ned Helse Midt-Norge

Tiden er moden for å se på organiseringen av Sykehus-Norge, mener stortingsrepresentant Elin R. Agdestein (H). Hun tar til orde for store endringer.

VIL LEGGE NED: Stortingsrepresentant Elin R. Agdestein (H) mener det er på tide å se på organiseringen av Sykehus-Norge på nytt, og er ikke fremmed for å legge ned de fire regionale helseforetakene. Foto: Sivert Rossing 

Nyheter

Agdestein er nemlig ikke fremmed for å legge ned de fire store regionale helseforetakene – Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. De lokale helseforetakene, som blant annet Helse Nord-Trøndelag (HNT) og Helse Møre og Romsdal vil hun bevare og overføre til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og legge de direkte under helseministeren.