Lærer tilkjennes erstatning:

Ble mobbet og trakassert på arbeidsplassen

Lærer Christer Rognerud har fått «medhold av betydning» av Frostating lagmannsrett i mobbe- og trakkaseringssaken han anla mot sin tidligere arbeidsgiver – Trøndelag fylkeskommune.

Betydelig medhold: Hverken lærer Christer Rognerud eller Trøndelag fylkeskommune vant saken i Frostating lagmannsrett. I forgrunnen Vegard Iversen, fylkesutdanningsdirektør. Her fra da saken var til behandling i tingretten i 2018.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

I dommen fra ankesaken i lagmannsretten er Rognerud tilkjent erstatning for lidt økonomisk tap med 400.000 kroner, samt totalt 600.000 kroner i saksomkostninger fordelt på saken i tingretten for et knapt år siden, og ankesaken i lagmannsretten tidligere i høst.