«Bærekraft 22»-prosjektet nær ved å havarere:

Helse Nord-Trøndelag må betale konsulentregning på 1,2 millioner kroner

Tautrekking, kulturkollisjon, lokaliseringsstrid og mer til holdt på å torpedere arbeidet i den styrevedtatte prosjektgruppen «Bærekraft 22» i Helse Nord-Trøndelag.

Ulike syn: Prosjektleder for «Bærekraft 22», Arnt Håvard Moe, sier at det i prosjektgruppen var variert oppfattelse av nødvendigheten av å gjennomføre prosjektet. – Det kom innspill på at funksjonsfordeling og oppgavefordeling var gjort gjennom mange år mellom sykehusene og at vi ikke ville finne nye områder, sier Moe. Til venstre fungerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, Kathinka Meirik.  Foto: Monica Iren Solberg Susegg

Nyheter

LEVANGER/NAMSOS: Tidlig i 2017 – etter et knapt år som sykehusdirektør – hadde Torbjørn Aas for lengst innsett at økonomien i helseforetaket ikke var bærekraftig på lengre sikt. Uten innsparinger i størrelsesorden 60–70 millioner årlig, ville det verken være mulig å drifte eller investere som planlagt.