Annerledes skoledag på Nils Aas Kunstverksted:

Praktisk matematikk i modelleringsprosjekt

Elever fra tre videregående skoler deltar denne måneden på workshop i bygging av arkitektmodeller ved Nils Aas Kunstverksted.

Praktisk regning: Matts Ballo Haraldsen fra Steinkjer, Karen Ingeborg Moe fra Verdal, formidlingsansvarlig Solveig Viken fra Nils Aas Kunstverksted og Vilde Pettersen fra Verdal i arbeid med en arkitektmodell som kanksje kan bli det nye urerommet ved kunstverkstedet. 

Nyheter

INDERØY: Vi var til stede da en gruppe førsteårselever fra linjen for musikk, dans og drama ved Inderøy videregående skole tilbrakte en formiddag på kunstverkstedet. Matematikk er ett av fagene også for disse elevene, og under besøket hos Nils Aas ble de virkelig satt på prøve i praktisk matematikk. Oppgaven var å beregne og bygge en skalamodell av et uterom som er planlagt ved kunstverkstedet. Solveig Viken som er formidlingsansvarlig ved kunstverkstedet sier at uterommet skal være på 12 kvadratmeter.

– Vi vil ta med oss ideene fra de modellene som elevene lager når vi skal planlegge uterommet.

Startet i 2016

Viken sier at det var i 2016 at kunstverkstedet startet med undervisning av elever fra grunnskole og videregående skolen, og nå tar kunstverkstedet årlig imot mellom 1500 og 2000 elever på workshops. Workshopen foregår i lokaler som ble ledige da Coop-butikken flyttet ut. Lokalene ble kjøpt av Inderøy kommune som stilte dem til rådighet for kunstverkstedet.

Kreativt: Noen av de fine og kreative arkitektmodellene som er bygget av elevene i løpet av uka  Foto: Jon Åge Fiskum

Elin Evenstad er faglærer i matematikk og engelsk ved Inderøy videregående skole og var med elevene på workshopen.

– Det er bra for elevene å komme litt bort fra skolen i praktiske aktiviteter som dette. I stedet for teoretiske oppgaver som er det vanlige får de her praktisert praktisk regning rent fysisk, og det er god læring. Det er også bra for det sosiale miljøet på skolen og en god øvelse i å samarbeide i grupper. Vi er jo også så heldige at kunstverkstedet ligger i gangavstand fra skolen.

Praktiske oppgaver

Lucas, Signe og Evi er tre av elevene som deltar på workshopen. Signe synes det er fint å komme ut av klasserommet og få noen praktiske oppgaver.

– Dette er noe helt annet enn bare å beregne ting på papir, sier Lucas.

Karen Ingeborg Moe fra Steinkjer synes også det er et bra opplegg.

I arbeid: Lucas Knutsen Vestgård fra Steinkjer, Signe Kristiansen Ramberg fra Levanger og Evy Linnea Ramberg fra Sparbu i arbeid ved kunstverkstedet.  Foto: Jon Åge Fiskum

– Vi blir jo leie av bare å sitte på skolebenken. Det er artig å kunne gjøre noe helt annet en det vi vanligvis gjør.

– Hadde du noe kjennskap til Nils Aas og kunstverkstedet før du kom hit i dag.

– Ja, vi var her på utflukt da jeg gikk på ungdomsskolen. Da husker jeg vi var på verkstedet og svidde i treplater. Jeg husker jeg svidde et bilde av Elvis Presley.