Utsatte behandlinga av økonomiske tiltak: Kaller inn til ekstraordinært styremøte

77 millioner i overforbruk på lønn. 50 millioner bak budsjett. Helse Nord-Trøndelags økonomiske mareritt fortsetter. Styremedlem Bernt Melby etterlyser nå konkret handling.
Nyheter

STEINKJER: Siden mars 2017 har styret mislyktes med å finne effektive innsparingstiltak som skal gjøre helseforetaket bli økonomisk bærekraftig.