Kommunen kjøper strategisk tomt med tanke på fremtidig barnehagestruktur

Verdal kommune har sikret seg Coop Prix Vinne for 6 millioner kroner

Her kan nye Vinne barnehage komme.

KJØPER TOMT: Ola Kummernes i Coop Midt-Norge SA og rådmann i Verdal kommune, Jostein Grimstad har blitt enige om et kommunalt strategisk tomtekjøp i Vinne. Den gamle Prix-butikken blir trolig revet. 

Nyheter

VERDAL: – Vi kjøper et handlingsrom. For kommunen handler det om å ha tilgang til hele det sammenhengene området mellom Baglanvegen og fylkesveg 72 i Vinne med tanke på fremtidig vekst og utvikling, sier rådmann i Verdal, Jostein Grimstad.