Full forvirring om fartsgrense på ny E6

Statens vegvesen har i lang tid planlagt for at ny E6 Åsen– Mære skal ha fartsgrense på 110 km/t. Nå sår samferdsels- minister Jon Georg Dale (Frp) tvil om veien skal ha denne fartsgrensen.

VEGVALGETS KVAL: – En samlet vurdering av prissatte og ikke prissatte virkninger vil ligge til grunn for det endelige valget. Dette valget vil bli tatt gjennom prosesser i forbindelse med NTP-arbeidet eller gjennom prosesser etter plan- og bygningsloven. Per dags dato er det ikke avklart hvordan beslutningen vil bli tatt, sier statssekretær Tommy Skjervold.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

«Vedtatt konsept inneber at E6 skal utviklast til tofelts veg med midtdelar og forbikjøringsfelt og fartsgrense 90 km/t», skriver Dale i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Arne Nævra (SV).