Skarnsundet og Børgin vernes

Norge skal verne minst ti prosent av de sine viktigste kyst- og havområder innen 2020. I framlegg av Statsbudsjett sier Regjeringen at den i løpet av høsten 2019 vil verne flere verdifulle marine områder, inkludert områdene Skarnsundet og Børgin.

FREDES: Skarnsundet har både koraller og niser. Her har spekkhoggere tatt seg inn i det fiskerike område som nå skal fredes i løpet av høsten 2019 i følge fram leggingen av Statsbudsjettet.   Foto: Klaas Jonkman

Nyheter

INDERØY: Områdene Skarnsundet og Børgin på Innherred vil i følge Statsbudsjettet blir vernet i løpet av høsten.

– Dette er to svært verdifulle marine områder med særegent artsmangfold i verdensklasse. Naturvernforbundet har i mange år arbeidet for etablering av disse verneområdene og det er gledelig at dette nå ser ut til å bli vedtatt, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Her gjør de et sensasjonelt korall-funn

Forskere satte verdensrekord da de fant øyekorall på 37 meters dyp i Skarnsundet i Beitstadfjorden.

Skroter vern av Borgenfjorden og Skarnsundet

Regjeringen har lyttet til lokalpolitikerne i Steinkjer og Inderøy som har jobbet mot verneplan for Borgenfjorden og Skarnsundet.

Skroter vern av Borgenfjorden og Skarnsundet

Regjeringen har lyttet til lokalpolitikerne i Steinkjer og Inderøy som har jobbet mot verneplan for Borgenfjorden og Skarnsundet.


I følge Naturvernforbundet er områdene er biologiske hotspots med et betydelig og særegent artsmangfold. De beskriver Skarnsundet som et dypt juv hvor hele Trondheimsfjorden presser seg gjennom et trangt sund. Her finnes verdens grunneste forekomst av den revbyggende, kaldtvannskorallen øyekorall. I tillegg lever det andre korallarter, forskjellige arter av svamper og annen godt intakt marin hardbunnsfauna her.

Fotojakt på dypt vann

Gi Joakim Møller Boneng (35) fra Steinkjer et undervannskamera – og han skaper fotokunst.


Vil verne mot framtidige inngrep

Innløpet til Børgin består av en sterk tidevannsstrøm, som igjen medfører stor produksjon i Borgenfjorden (Børgin) innenfor. Strandsonen har strandsumper og et godt utviklet tangbelte. Børgin er i følge Naturvernforbundet et svært viktig oppvekst- og leveområde for en mengde planter, krepsdyr, fisk og fugl. Det er blant annet registrert 86 forskjellige makroalger, 78 forskjellige flerbørstemarker, 45 muslingarter, 15 sjøpunger og 22 forskjellige pigghuder i fjorden. Området er også fiskerikt med blant annet rødspette, sild og torsk. Børgin er en terskelfjord, der den indre delen av bassenget har oksygenfritt bunnvann. Her lever det helt spesielle arter, som har tilpasset seg dette ekstreme miljøet, skriver Naturvernforbundet i pressemeldingen.

Traff spekkhoggere på «Klompen»

Like utenfor Høsholmen, også kalt «Klompen» i Inderøy fikk to kamerater en spennende 16. mai-opplevelse.


– Det er viktig at vi nå får vernet disse biologiske oasene mot framtidige inngrep. Det vil bidra til å sikre verdifulle økosystemtjenester, blant annet store rekreasjonsverdier for lokalbefolkningen, et rikt fritidsfiske, samt unike og intakte naturområder i turismesammenheng, sier Håpnes.

Naturvernforbundet har i mange år markert sterk støtt e til vern av Skarnsundet og Børgin i tråd med faglige tilrådninger.

Foreslår fredning i Borgenfjorden og Skarnsundet

Vil frede spesielle sjøområder og sikre naturmangfoldet.


– Vi forventer at vernevedtaket som Regjeringen skal gjøre i høst ivaretar det faglige grunnlaget som Fylkesmannen har definert og som sikrer at de store naturverdier blir ivaretatt i tråd med faglige anbefalinger. Naturvernforbundet forventer også at de faglige tilrådningene som Miljødirektoratet har gitt legges til grunn for vernet, skriver de i pressemeldingen.

Har tatt sin del av ansvaret

Ordfører i Inderøy kommune, Ida Stuberg, reagerer på at området er bestemt vernet.

–  Det er et overveldende flertall mot vernet blant politikere på Innherred. For to år siden spiste Elin Agdestein kake og feiret at planene ble skrinlagt. Jeg lurer på hva som har skjedd?

– Trøndelag har tatt sin andel av ansvaret for å sikre vernede områder. Ordførerne er enige om dette, og det er helt ubegripelig at dette nå skal komme opp igjen.

Hun etterspør en begrunnelse fra Høyre i Trøndelag på hvorfor har valgt å gjenoppta saken etter at den ble skrinlagt tilbake i august 2017:

Skroter vern av Borgenfjorden og Skarnsundet

Regjeringen har lyttet til lokalpolitikerne i Steinkjer og Inderøy som har jobbet mot verneplan for Borgenfjorden og Skarnsundet.


–  Alle planer for verningen er utarbeidet – men har vært skrinlagt. Jeg regner med at Høyre i Trøndelag gir en begrunnelse for hvorfor de tar det opp igjen, sier hun og legger til:

– Det er mange gode grunner for at disse områdene ikke trenger å vernes. Vi har permer på permer på denne saken Jeg forventer at lokale representanter fra regjeringspartiene tar tak i saken. Og kan komme med mange gode argumenter, sier Stuberg.

Vernesak satt på «vent»

Marit Arnstad (Sp) mener Høyre driver med lureri når de sier Borgenfjorden og Skarnsundet ikke blir vernet. Saken er nemlig bare satt på vent.

Ordfører i Inderøy Ida Stuberg (Sp)