Må betale 10.000 kroner for ikke å møte til øvelse

Den tjenestepliktige mannen i Sivilforsvaret nektet å svare på innkalling, svarte ikke på purringer og møtte ikke til pliktig tjeneste. I forrige uke godtok han et forelegg på 10.000 kroner.

Måtte anmelde: – Vi måtte anmeldte dette forholdet til politiet i sommer. Det endte med at mannen som ikke møtte til pliktig tjeneste i forrige uke ble ilagt 10.000 kroner i forelegg, noe han vedtok, sier rådgiver og stabsmedlem Jørn Myrvold i Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag. Bildet er fra en leteaksjon i Verdal i 2015.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

GRONG: Det var til en øvelse i Grong kommune i mars-april 2019 at en tjenestepliktig mann ikke møtte til en planlagt og bebudet øvelse. Mannen hadde verken svart på innkallingen til øvelsen eller på senere purringer og henvendelser fra Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag.