Må betale bøter på 140.000 kroner etter ulovlig boenhet i kjeller

Et uanmeldt branntilsyn avdekket en ulovlig boenhet i en kjeller i Levanger sentrum. Nå må huseier betale bøter som har løpt siden mai i 2018.

Tvangsmulkt: En huseier i Levanger må betale 140.000 kroner i mulkt etter de avdekket   Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Nyheter

LEVANGER: Den ulovlig etablerte boenheten i kjelleren ble oppdaget i februar i fjor, og i Innherred brann og rednings rapport fra tilsynet ble det konkludert med at det var vesentlige mangler ved boenheten hva gjaldt rømningsforhold.