Vil reversere organisering

Avdelingsoverlege Knut Erik Moen Aune mener helseforetaket kan spare million- beløp ved å reversere Torbjørn Aas sin organisering av klinikkene ved sykehusene i Namsos og Levanger.

FORESLÅR ENDRINGER: – Et enkelt grep som ville bedret samarbeidet og økt forutsetningene for bedre kapasitetsutnyttelse, vil være å oppløse de gjennomgående klinikkene innenfor kirurgi og medisin, sier avdelingsoverlege Knut Erik Moen Aune ved Sykehuset i Namsos. 

Omorgani-seringa som avgåtte direktør satte i gang, er hovedårsaken både til den økonomiske utfordringa vi står i – og at samarbeidsklimaet mellom sykehusene er på et historisk lavmål.

Knut Erik Moen Aune, overlege Sykehuset Namsos
Nyheter

NAMSOS: Kort tid etter at Aas inntok direktørstolen i 2016, ble det vedtatt å innføre gjennomgående klinikkledelse på sykehusene i Helse Nord-Trøndelag. Organiseringa medførte at én klinikkleder skulle ha ansvaret for samme avdeling på begge sykehusene.