– Myndighetenes skyld at oppdretts- næringa ikke er bærekraftig

Tidligere fiskeforvalter Anton Rikstad mener både miljø- og fiskeridirektorat har vært for slappe til å regulere oppdrettsnæringa.

PENSJONIST: Anton Rikstad har hatt sin siste arbeidsdag som fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Trøndelag. Når han går inn i pensjonistenes rekker, håper han at det vil bli stilt sterkere krav til oppdrettsnæringa i tida som kommer, og viser til at villaksen er hardt presset fra flere hold. 

Nyheter

– Det ble sagt at oppdrettsnæringa ikke skulle vokse før den var bærekraftig, og det er den fortsatt ikke – men det er ikke oppdretternes skyld. Det er myndighetene som setter kriteriene, og de er for svake, sier Rikstad.